BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.sidrow.lt (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
 2. Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti/išsiųsti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 3. Internetinė parduotuvė – www.sidrow.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs/neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
 4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles, atsižvelgdamas į tuo metu galiojančius teisės aktus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles.
 6. Šios Taisyklės galioja kaip Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir baigęs apmokėjimo procedūrą nukreipiamas į „Mokėjimo patvirtinimo“ langą.

 

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir savalaikį patikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ar (ir) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia klaidingus ar netikslius duomenis registracijos formoje, bei nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
 2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl Pirkėjo užsakomų ir pasirinktų prekių elektroninėje parduotuvėje sidrow.lt.
 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, remiantis šių taisyklių (Prekių grąžinimas) dalimi.
 4. Naudodamasis elektroninės parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.

 

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas užsakymą vykdo tik gavęs išankstinį apmokėjimą.
 3. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Pardavėjas tvarko pateiktus Pirkėjo asmens duomenis elektroninės prekybos (užsakymo vykdymo) bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.
 6. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 

RINKODARA

 1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįskaičiuotos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas.
 3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

 

PREKIŲ UŽSAKYMAS

 1. Užsakymai priimami sidrow.lt elektroninėje parduotuvėje esančiomis užsakymo formomis, taip pat elektroniniu paštu bei socialiniuose tinkluose gaunamomis asmeninėmis žinutėmis.
 2. Visos prekės parduodamos elektroninėje parduotuvėje nurodomos kartu su jų pardavimo kaina eurais.
 3. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti šiais būdais:
  • Paysera (el. bankininkystė).
  • Bankiniu pavedimu iš savo banko.
 4. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

 

PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Pirkėjas, užsakydamas prekes privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis, prekių pristatymo vietą, telefono numerį ir elektroninį paštą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pasiimti pats negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu (ir laikomos siuntų terminale 7 dienas), Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl netinkamo ar pavėluoto prekių pristatymo.
 3. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės, t.y. neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama Pardavėjui, neatsiėmus jos iš siuntų saugojimo terminalo per maksimalų saugojimo laiką (7 dienas). Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinio persiuntimo išlaidas. O jei prekės buvo grąžintos iš siuntų terminalo Pardavėjui, Pirkėjas privalo padengti grąžinimo kaštus.
 4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje. Jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės ar netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 5. Pirkėjas privalo el.paštu pateikti Pardavėjui pažeistos siuntos arba prekės (-ių) nuotraukas.
 6. Prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas.
 7. Prekės pristatomos Omniva paštomatų siuntų terminaluose.

 

Omniva savitarnos siuntų terminalai veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Prekės pristatomos į Omniva siuntų atsiėmimo terminalus visoje Lietuvoje. Siuntą atsiimsite terminale, įvedę specialų kodą.

Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės  už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui  pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba prekės nėra pristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios prekių pirkimo- pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

            Kilus bet kokiems neaiškumams, kreipkitės el.paštu: info@sidrow.lt

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart